כאשר מדברים על השירות של ייצוג מול רשויות המס בהכרח מתכוונים לטיפול מקיף בכל מיני נקודות של השקה אל מול הרשויות, שיש בו משום כל מיני הוראות, טיפול בתכתובת, הרשאות, או לחלופין התראות, וכיוצא בזאת. כמו כן, ייצוג כזה מהווה סוג של שירות שמוענק לבעלי ארגונים, חברות או העסקים, והוא מכיל ייצוג שלהם מול כלל רשויות המסים, כמו למשל – המוסד לביטוח לאומי, מס הכנסה ואף משרדי מע"מ. המדריך שלפניכם נכתב מתוך חקר מעמיק, על מנת להרחיב את ההשכלה שלכם בנושא של ייצוג מול רשויות המס, ועל כן אנו מבקשים ממכם, מכל הלב והנשמה, תקראו אותו מראשיתו ועד סופו.

למה בכלל צריך ייצוג מול רשויות המס?

צריך מאוד ייצוג מול רשויות המס משום שהמייצג הינו בעצם אדם אשר ניצב והן מקשר בין כל מיני עולמות או זרים, הוא אשר עומד בתווך בין רשויות המסים לבינכם, בתרחישים שלאורם הוא משמש בנאמנות כפולה או לחלופין בתפקיד כפול. הסוגים של המייצגים נהנים מן הזכות לייצג אתכם אל מול רשויות המסים שקבועות על פי חוק וכן לפי פקודת מס הכנסה, בעוד ההיתכנויות שניצבות בפניכם מתקשרות בהכרח לתחום המסים.

מה החשיבות של ייצוג מול רשויות המס באמצעות עורך דין מסים בהליך של ביקורת?

יש חשיבות בל תתואר של ייצוג מול רשויות המס באמצעות עורך דין מסים בהליך של ביקורת, בעוד בתור בעלי עסק עליכם להבין איך לנהוג בתרחיש של ביקורת. לביקורת של ניהול ספרים, ולכל ההשלכות שלה, עשויה להתלוות השפעה בלתי תתואר על העתיד של בית העסק שלכם, כאשר במידה והרשויות יחליטו כי קיים ליקוי ניכר או שהתגלה חוסר רישום של תקבולים, כזה או אחר, יש לכך חשיבות מכרעת במשמעות של הטלת סנקציות עליכן והיטל של כל מיני מסים, שבוודאי הייתם רוצים להימנע משני המצבים מבשרי הרעה הללו. בביקורת העסק מתבצע הליך שהינו סוג של שיפוט ובתחום המנהלי, ומשום כך כל טענה וסברה שתעלו עלולה להיות לכם לרועץ, באם לא תצליחו לשכנע בטענות שלכם את פקידו השומה, לשם בקשת ערר לוועדה לניהול פנקסים, או גם לבית המשפט המחוזי, שבהם תחויבו לטעון מן הסתם חוץ מהטענות העובדתיות אף טענות משפטיות, שעלולות לסכן את המעמד העסקי שלכם.

By admin